środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachety plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadk��w.

Budowa ogrodzenie PCV na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Plot PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot PVC na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy planowane balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz